نمایش نمونه کارها
طراحی اختصاصی

آسیا پترو گازخدمات فنی و مهندسی برای جایگاه های گاز طبیعی

هدف پروژه

تامین و ارائه خدمات فنی و مهندسی برای جایگاه های گاز طبیعی، فعالیت خود را با گسترش و ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای خدمات فروش و پس از فروش ایجاد نمود.

آسیا پترو گاز

نظر مشتری

نهایت رضایت و تشکر را از شرکت زفره دارم و مشاوره ها و پیشنهاد های سازنده ایشان در زمینه طراحی سایت کمک بسزایی به شخص بنده و راه اندازی سایت این مجموعه نموده است.

    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Progress: NaN%