نمایش نمونه کارها
موبایل اپلیکیشن

ارتباط با مشتریافزایش خرید مشتری

افزایش خرید مشتری

کسب و کاری که باشگاه مشتریان ایجاد کرده باشد، از طریق اقداماتی مانند آفر و یا ایجاد حراج و پیشنهاد تخفیف خرید، مشتری را جذب خود می‌کنند. نمونه این تخفیفات را می‌توان در شرکت های فروش بلیط‌های هواپیمایی به وضوح مشاهده کرد

    ارتباط با مشتری

    ارتباط با مشتری

    باشگاه مشتریان، ارتباط با مشتری را برای شما آسانتر می‌کند. ارتباط داشتن با مشتری سبب می شود که بهتر محصولات خود را معرفی و تبلیغ کنید. ارتباط داشتن با مشتریان، احساس زنده بودن کسب و کار را برای شما ایجاد می‌کند با انتقال این حس به مشتری‌ها و مخاطبانتان می‌توانید آنها را بهتر به سمت خرید محصول و استقبال از آن جذب کنید