نمایش نمونه کارها
طراحی اختصاصی

سی بن سازهطراحی و ساخت سازه های نوین

هدف پروژه

ارائه فعالیت خود در زمینه طراحی و ساخت سازه های نوین و به نمایش گذاشتن بخشی از پروژه های شرکت سی بن سازه

سی بن سازه

نظر مشتری

نهایت رضایت و تشکر را از شرکت زفره دارم و مشاوره ها و پیشنهاد های سازنده ایشان در زمینه طراحی سایت کمک بسزایی به شخص بنده و راه اندازی سایت این مجموعه نموده است و همچنین از نظر پشتیبانی هم همیشه و در همه حال پرسنل ایشان جوابگوی مشکلات و سوالات ما بوده اند.

    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Progress: NaN%