نمایش نمونه کارها
سئو و دیجیتال مارکتینگ

جی بوکفروشگاه اینترنتی جی بوک

هدف پروژه

اما اساسی‌ترین هدف این مجموعه را همان‌گونه که از نامش بر می‌آید، می‌توان گسترش فرهنگ و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه معرفی کرد که در حقیقت تمامی اهداف ذکر شده به عنوان زیربناهایی جهت نیل به این هدف به کار گرفته می‌شوند. به بیان دیگر این‌گونه می‌توان گفت که پخش و گسترش فرهنگ در ایران در سایه‌ی تسهیل روند پخش و گسترش کتاب به‌مثابه‌ مهم‌ترین ابزار فرهنگی، غایی‌ترین هدف مجموعه به شمار رفته و همواره در این سال‌ها نیروی محرک بدنه‌ی مجموعه ما بوده است.

نظر مشتری

باید گفت زفره در طراحی این وب سایت تمام چیزی را که ما دنبال می کردیم پیاده سازی نموده و از همه لحاظ به اهداف و نیاز های نزدیک ساخته شده است.

    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Progress: NaN%