نمایش نمونه کارها
طراحی اختصاصی

فراگستركيفيت رویای ما نيست ، اعتبار ماست

هدف پروژه

فراگستر یک شرکت B2B در سطح زیرساخت هستش و نیازمند یک وب سایت تعاملی برای ایجاد ارتباط با سازمان ها و ارگانها داشته. از اینرو این وب سایت با هدف طراحی سازمان به سازمان ایجاد و بصورت زیبا پیاده سازی گردیده است.

نظر مشتری

باید گفت زفره در طراحی این وب سایت تمام چیزی را که ما دنبال می کردیم پیاده سازی نموده و از همه لحاظ به اهداف و نیاز های نزدیک ساخته شده است.

    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Progress: NaN%