نمایش نمونه کارها
طراحی اختصاصی

فرزاد دلیریسلطان ساختمانهای لوکس تهران

هدف پروژه

ایجاد ارتباط بین مشتریان لوکس پسند و آثار ماندگار فرزاد دلیری در وب سایت ایشان.

نظر مشتری

دقیق در وسط هدف٫ بدون ایراد و ۱۰۰٪ نزدیک به افکار و ایده های یک وب سایت قدرتمند.

  Current Time 0:00
  /
  Duration Time 0:00
  Progress: NaN%

  طراحی

  "طراحی فقط این نیست که چگونه به نظر می رسد و چه حسی می دهد. طراحی این است که چگونه کار می کند." استیو جابز

   فرزاد دلیری

   همه چیز را باید به بهترین نحو در وب سایت فرزاد دلیری عزیز به نمایش گذاشت تا هیچ جایی از کار های ایشان خارج از دست دوستداران معماری لوکس شهر تهران قرار نگیرد.