zafre
طراحی اختصاصی

نویان نگین پارسیان

با توجه به نیازسنجی های انجام شده و لزوم معرفی دستگاه های پیچیده آزمایشگاهی در قالب وبسایت، این پروژه نیازمند طراحی گرافیکی اختصاصی برای تمام صحفات سایت بود که بتواند به زبان ساده تمام اجزای دستگاه ها را نمایش دهد که این امر با توجه بسیار زیاد در جزئیات توسط تیم طراحی و برنامه نویسی زفره به انجام رسید.

video
سال
2020
تکنولوژی
laravel / vue.js / UI / UX
Hide picture