طراحی اختصاصی

پرشین کامپلکس

وقتی شما با استفاده از کمترین المان بتوانید بیشترین نتیجه را بگیرید می توانید به طراحی خود افتخار کنید. شاید برخی با پیچیده کردن یک طرح مفهوم اصلی را از کاربر دریغ کنند.

طراحی و معماری فانکشنال زفره در راستای نمایش امکانات پرشین کامپلکس:

video
سال
2018
تکنولوژی
UI / UX / JS / wordpress
Hide picture