ZAFRE
طراحی اختصاصی

پرمیوم باند

مجموعه پرمیوم باند برای ارائه محصولات و معرفی شرکت خود در کشورهای خاورمیانه و روسیه و آذربایجان و.. نیاز به یک سایت با طراحی و استانداردهای جهانی داشت که با توجه به شناخت قبلی و تجربه بین المللی تیم زفره این پروژه به نحو احسنت پیاده سازی شد.

video
سال
2020
تکنولوژی
react js / svg / js