02141256485

گروه عمران ایران

گروه عمران ایران در قالب پنج شرکت پیمانکاری دو شرکت مشاوره‌ای و دو شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری با سه دهه فعالیت، در زمینه‌ پروژه‌های عمرانی تشکیل گردیده است؛ برای نمایش تمام پروژه‌ها و شرکت‌ها نیاز به پیاده‌سازی طرحی خاص بود که بتوان در بستر وبسایت بزرگی آن شرکت و حجم پروژه‌ها را بدرستی نمایش داد، که این امر با همکاری متقابل گروه عمران ایران و تیم زفره‌مدیا پیاده‌سازی شد.

جدیدترین پروژه های ما

مشاهده

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است