گروه عمران ایران

شرکت عمران ایران در قالب پنج شرکت پیمانکاری دو شرکت مشاوره‌ای و دو شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری با سه دهه فعالیت، در زمینه‌ پروژه‌های عمرانی تشکیل گردیده است و برای نمایش تمام پروژه‌ها و شرکت‌ها نیاز به پیاده‌سازی طرحی خاص بود که بتوان در قالب وب بزرگی آن شرکت و حجم پروژه‌ها را بدرستی نمایش داد که این امر با همکاری متقابل گروه عمران ایران و تیم زفره‌مدیا پیاده‌سازی شد.

تهران، خیابان شریعتی، کوچه ذکایی، پلاک 20، واحد 3