زفره مدیا
زفره مدیا

فراگستر بیستون

فراگستر یک شرکت B2B در سطح زیرساخت هستش و نیازمند یک وب سایت تعاملی برای ایجاد ارتباط با سازمان ها و ارگانها داشته. از اینرو این وب سایت با هدف طراحی سازمان به سازمان ایجاد و بصورت زیبا پیاده سازی گردیده است.

تهران، جردن، نبش کوچه طاهری، برج مشکی، طبقه 8