زفره مدیا
زفره مدیا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

با توجه به نیاز سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نوسازی گرافیکی و سابقه درخشان زفره‌مدیا در پیاده‌سازی گرافیک‌ با استانداردهای بین‌المللی، افتخار طراحی و پیاده‌سازی سایت جدید و وب‌اپلیکیشن(PWA) مرکز نصیب زفره‌مدیا گردید. در این طراحی سعی بر آن بود با توجه به مخاطبان سایت، طراحی با حفظ سادگی جذابیت بصری نیز داشته باشد.

تهران، جردن، نبش کوچه طاهری، برج مشکی، طبقه 8