تـاریخچـه‌ی برنـد زفـــره

فـعالیت رسـمی زفــره از سـال ۱۳۸۷ در مـارکـت وب ایـران شـروع گردیـد و از ابتدای شـروع فعالیت هـدف این بـرند ایـجاد تجـربه‌ای جدیـد در حـوزه وب و ایـجاد گرافیـک بسیـار سطح بـالا بـوده و در طی این سالها افتخار همکاری با مگـاموتور سایپـا، مـالیـبل سایپـا، آسـان مـوتور، بانک صـادرات، بانک انـصـار، لنـت پـارس، وب‌پوش، داروسـازی کوثـر، مـرکز پژوهـش‌های مجـلس شـورای اسـلامی،پژوهشـگاه نیـرو، پرداخت الکـترونیـک سپـهر، آسـان موتـور، فراورده‌هـای گوشـتی ربـاط و معمـار بزرگ آقـای فرزاد دلیـری و … را داشـته ایم. هـم‌اکنون زفــره با دو دفتـر فـعال در تـهـران و دوبـی در حـال ارائـه خدمـات اسـت.

جــوایــز و افـتـخـارات

تیـم زفــره با توجـه به تمـرکز و عـلاقه‌ی ویـژه‌ای که در پیـاده‌سـازی
طراحـی‌های خـاص و خـلاق داشـت مـوفق شد بعنوان اولین شـرکت
ایـرانـی جـایزه جـهانی AWWWARDS را تـحـت عـنوان site of the day
دریـافـت نـمایـد. امـروز بعد از گذشـت ۱۴ سـال ما در زفــره‌ با
گسـترش دامنـه خدمـات خـود تـوانسـته‌ایم بیـش از ۶۳۰ پـروژه مـوفق
در زمیـنـه‌های طـراحی وبـسایت، فروشـگـاه ایـنترنـتی و دیـجیتـال
مـارکتیـنگ به ثبـت برسـانیم، همچنین طی سالهای فعالیت این برند در
کشور ترکیه موفق به دریافت عنوان بهترین شرکت طراحی سایت
در سایت clutch گردید.

تیـم زفــره با توجـه به تمـرکز و عـلاقه‌ی ویـژه‌ای که در پیـاده‌سـازی طراحـی‌های خـاص و خـلاق داشـت مـوفق شد بعنوان اولین شـرکت ایـرانـی جـایزه جـهانی AWWWARDS را تـحـت عـنوان site of the day دریـافـت نـمایـد. امـروز بعد از گذشـت ۱۴ سـال ما در زفــره‌ با گسـترش دامنـه خدمـات خـود تـوانسـته‌ایم بیـش از ۶۳۰ پـروژه مـوفق در زمیـنـه‌های طـراحی سایت، فروشـگـاه ایـنترنـتی و دیـجیتـال مـارکتیـنگ به ثبـت برسـانیم.

زفــره حـامـی بیـمـاران مبـتلا بـه سـرطـان

انجمن خـیریه مـهرانـه در شهریورمـاه سـال 1385 با پیشنهاد دکتـر
میـنوش مقیـمی (فـوق‌تخـصص خـون و آنکولـوژی) و آقای مهنـدس
اصـغر وثـوق و با تـلاش جمعی از خیریـن زنـجانی شکل گرفـت.
مـهرانـه موسسه‌ای خیریـه، خودجـوش، غـیرسیـاسی و غـیردولـتی
اسـت که با هـمّت بـالای هـمشـهریان خیّر و دلسـوز با تکیه‌ بر مشـارکت
و حمایـت مـردم شریـف استـان زنـجـان با کـمـک‌های نقـدی و
غیرنقـدی این انـجمن را یاری می‌نمایند، اداره می‌شـود. قابل ذکـر اسـت
که بیماری سرطان در کشـور جز بـیماری‌های خـاص نیست و بیمار
هزینه‌های زیادی را بایـد پرداخت نمایـد و طـول درمـان این بیـماری
بسیـار طـولانی اسـت، به همین سبـب شـرکت زفــره در راستای
پرداختن به مسئـولیـت اجـتماعـی خود بخشـی از درآمدهای حاصله‌ی
خود را صـرف یـاری‌رسانـی به این خـیریـه محـترم می‌نمایـد.

انجمن خـیریه مـهرانـه در شهریور مـاه سـال 1385 با پیشنهاد دکتـر میـنوش مقیـمی (فـوق‌تخـصص خـون و آنکولـوژی) و آقای مهنـدس اصـغر وثـوق و با تـلاش جمعی از خیریـن زنـجانی شکل گرفـت. مـهرانـه موسسه‌ای خیریـه، خودجـوش، غـیرسیـاسی و غـیردولـتی اسـت که با هـمّت بـالای هـمشـهریان خیّر و دلسـوز با تکیه‌ بر مشـارکت و حمایـت مـردم شریـف استـان زنـجـان با کـمـک‌های نقـدی و غیرنقـدی این انـجمن را یاری می‌نمایند، اداره می‌شـود. قابل ذکـر اسـت که بیماری سرطان در کشـور جز بـیماری‌های خـاص نیست و بیمار هزینه‌های زیادی را بایـد پرداخت نمایـد و طـول درمـان این بیـماری بسیـار طـولانی اسـت، به همین سبـب شـرکت زفــره در راستای پرداختن به مسئـولیـت اجـتماعـی خود بخشـی از درآمدهای حاصله‌ی خود را صـرف یـاری‌رسانـی به این خـیریـه محـترم می‌نمایـد.

چرا زفــره‌؟


رویـکرد ما در زفـره نمایـش شـخصیت خـاص هر برند در فـضای آنلایـن
می‌باشـد، اگر قصد حضـور در فضای آنلایـن دارید بـهتر اسـت سـایت
شـما به گونـه‌ای طراحی شـود تا وجه تمـایز شـما با رقبا، با رعایت
اسـتانداردهای UI/UX به نمایش گذاشتـه شـود، مـا در زفـره‌ متمـرکز بر
ایجاد طراحی خـلاق هستیـم و این مـفهوم را به بـهترین شـکل ممـکن
برای کارفرمـایان خود به ارمـغان می‌آوریـم.

رویـکرد ما در زفـره نمایـش شـخصیت خـاص هر برند در فـضای آنلایـن می‌باشـد، اگر قصد حضـور در فضای آنلایـن دارید بـهتر اسـت سـایت شـما به گونـه‌ای طراحی شـود تا وجه تمـایز شـما با رقبا، با رعایت اسـتانداردهای UI/UX به نمایش گذاشتـه شـود، مـا در زفـره‌ متمـرکز بر ایجاد طراحی خـلاق هستیـم و این مـفهوم را به بـهترین شـکل ممـکن برای کارفرمـایان خود به ارمـغان می‌آوریـم.

میخـواهـم یـک پـروژه جدیـد شـروع کنـم

سـلام زَفــره!