زفره مدیا
زفره مدیا

پرشین کامپلکس

وقتی شما با استفاده از کمترین المان بتوانید بیشترین نتیجه را بگیرید می توانید به طراحی خود افتخار کنید. شاید برخی با پیچیده کردن یک طرح مفهوم اصلی را از کاربر دریغ کنند.

طراحی و معماری فانکشنال زفره در راستای نمایش امکانات یک مجموعه چند منظوره را در این پروژه  مشاهده می‌کنیم.

تهران، جردن، نبش کوچه طاهری، برج مشکی، طبقه 8