پرشین کامپلکس | زفره

اطلاعات کلی

01

اطلاعات کلی

برای نمایشِ عالی از یک مجموعه چند منظوره بجای ایجاد چندین پیج ساده و ارائه توضیحات در آنها بهترین روش استفاده از یک معماریِ فانکشنال است تا با توجه به گستردگی بخش‌های مجموعه مورد نظر برای اضافه کردن هر کدام از بخش‌ها و نمایش آنها به بن‌بستِ طراحی نرسیم.

ایده طراحی

02

ایده طراحی

وقتی شما با استفاده از کمترین المان بتوانید بیشترین نتیجه را بگیرید می توانید به طراحی خود افتخار کنید. شاید برخی با پیچیده کردن یک طرح مفهوم اصلی را از کاربر دریغ کنند. طراحی و معماری فانکشنال زفره در راستای نمایش امکانات یک مجموعه چند منظوره را در این پروژه مشاهده می‌کنیم.

پروژه بعدی