فرزاد دلیری | زفره

اطلاعات کلی

01

اطلاعات کلی

معمار نام آشنای کشورمان که علاوه برساخت و معماری سازه‌های لوکس در ایران، در دوبی، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز سازه‌های عظیمی به دست این معماربزرگ ساخته شد، ما در زفره‌مدیا تمام بخش‌ها را به بهترین نحو در سایت آقای فرزاد دلیری عزیز به نمایش گذاشتیم تا هیچ بخشی از کارهای ایشان خارج از دسترس دوستداران معماری لوکس شهر تهران قرار نگیرد.

ایده طراحی

02

ایده طراحی

طراحی سایت برای یک معمار حرفه‌ای باید به طور دقیق انجام شود در این طراحی سعی شد خلاصه ای از رزومه این معمار بزرگ ارائه شود و نمایشی خلاقانه از پروژه‌های وی داشته باشیم. و از ایده AOS استفاده شد تا بتوانیم دقت کامل در حد پیکسل را ارائه به کاربران ارائه دهیم.

دقیق در هدف، همان چیزی است که از زفره انتظار داشتم

فرزاد دلیری

پروژه بعدی